"Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnia" Adaptacja i wyposażenie piwnic przedprożnych, rozbudowa budynku biura wystaw artystycznych oraz aranżacja wolnych przestrzeni RCKP.

Pale CFA

Zleceniodawca: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A.

Rok wykonania: 2011