ZABEZPIECZENIE HYBRYDOWE

ZABEZPIECZENIE HYBRYDOWE

 W rozwiązaniu tym wykorzystano pomysł pana dr hab. inż. Krzysztofa Trojnara z Politechniki Rzeszowskiej dotyczącego pali hybrydowych. Zabezpieczenie to spełnia funkcję muru oporowego – stosuje się technologię palisady z kolumn DSM, zbrojonych rurami stalowymi. Dodatkowo zostaje wykonana ściana żelbetowa, oczep na kolumnach oraz dolna rozpora w postaci belki żelbetowej.