ŚCIANKA SZCZELNA Z GRODZIC STALOWYCH

Ścianka szczelna z grodzic stalowych jest wykorzystywana do zabezpieczania ścian wykopów. Jej prosta konstrukcja składa się w metalowych brusów o określonym profilu, który pozwala na łączenie poszczególnych elementów ze sobą. Jeśli jest potrzeba, aby ścianka nie przepuszczała wody, należy łączenia połączyć spawem. Wykonuje się ten zabieg przy budowaniu trwałych elementów mostów np. komór powietrznych.

Zastosowanie ścianek szczelnych z grodzic stalowych

Ten rodzaj zabezpieczenia ścian skarpy jest szeroko stosowany w budownictwie. Bardzo często jest ten sposób używany do zabezpieczania wykopów wąskoprzestrzennych. Najczęściej mamy z nimi do czynienia przy remontowaniu infrastruktury podziemnej.

Wodoszczelność przydatna w konstrukcjach mostowych i nie tylko

Poza tym również wykorzystuje się ścianki szczelne przy wykopach głębokich szerokoprzestrzennych w dużych inwestycjach budowlanych. Szczególnie tam, gdzie jest wysoki poziom wody gruntowej stosuje się tego rodzaju zabezpieczenie wykopów.

Możliwość wodoszczelnego połączenia brusów w jedną płytę jest wykorzystywana przy wzmacnianiu brzegów zbiorników wodnych. Zarówno płynących, jak w przypadku rzeki, gdzie często ścianka szczelna jest stosowana w budowie wałów nabrzeżnych i przeciwpowodziowych. Również przy budowie mostów wykorzystywana jest ta konstrukcja.

Ścianka szczelna w zależności od rodzaju inwestycji może być zarówno konstrukcją traconą czyli zostaje już elementem budowli, jednak w przypadku wykopów jest najczęściej odzyskiwana.

Jeśli chodzi o brusy to wyróżnia się kilka profili używanych we wzmacnianiu ścian skarp. Powszechnie stosowane są typu U czyli G62. Drugim rodzajem jest profil typu Z, który jest bardziej wytrzymały od tego pierwszego.

Umieszczanie grodzic w gruncie

Jeśli chodzi o sposoby umieszczania grodzic w gruncie to stosuje się dwie z nich w zależności od możliwości. Najczęściej wykorzystuje się wibrowanie, jednak generuje to drgania, które mogą działać niekorzystnie na sąsiednie obiekty budowlane. Jeśli nie ma możliwości stosowania wibracji, wtedy wybiera się metodę wciskania statystycznego. Jest ona jednak zawodna w przypadku gruntów bardzo spoistych lub mocno zagęszczonych gruntów niespoistych oraz żwirów.

Ścianki szczelne wymagają dodatkowego wzmocnienia

Poza tym każde wykopy zabezpieczone ścianką szczelną muszą być dodatkowo wzmocnione. W przypadku wąskoprzestrzennych wystarczają zwykłe podpory, które przeciwdziałają parciu gruntu. Za to w wykopach szerokoprzestrzennych i głębokich wymaga się dodatkowych umocnień. Będą to na przykład kotwy i rozpory.

W większości wypadków po wykonaniu prac wewnątrz wykopów brusy stalowe wyciąga się. Jednak jeśli ruch mas gruntu może uszkodzić nowopowstałą inwestycję wtedy ścianka zostaje w gruncie. Jest to konstrukcja tracona, co zwiększa też koszty inwestycji.