PALISADY Z PALI ŻELBETOWYCH / KOLUMN DSM

Palisady z pali żelbetowych/kolumn DSM

Palisady są to stałe wzmocnienia gruntu wykorzystywane jako obudowy wykopów głębokich przy inwestycjach budowlanych. Wykonuje się z pali żelbetowych albo kolumn DSM (Deep Soil Mixing). Mają za zadanie zabezpieczyć grunt przed osuwaniem się oraz ewentualnie zminimalizować ryzyko osiadania budynków w przyszłym użytkowaniu.

Budowanie palisad

Pale lub kolumny wykonuje się w określonym rozstawie. Jeśli ma to być palisada szczelna muszą być one wykonane stycznie lub siecznie. Ważne jest to zwłaszcza na gruntach o wysokim poziomie wód gruntowych. Jeśli poziomy budynku poniżej lustra wód gruntowych mają być dopuszczone do użytku wspomnianą palisadę wykonuje się wokół całej tej podziemnej części budynku.

Kolumny DSM

Kolumny DSM mogą mieć średnicę od 300 mm do 900 mm w zależności od potrzeb. W razie potrzeby można je dodatkowo wzmocnić poprzez zbrojenie. Zazwyczaj uzbraja się tylko część kolumn, na przykład co drugą.

Kiedy wykonuje się palisady z kolumn DSM

Ze względu na bardzo częste inwestycje w terenach zabudowanych palisady są często wykonywane. Duże znaczenie mają też poszczególne warstwy gruntu i warunki hydrologiczne. Jedną z najważniejszych kwestii w przypadku inwestycji budowlanych z wykorzystaniem głębokiego fundamentowania jest prawidłowe rozpoznanie podłoża. Tu bardzo dużo może dać wykorzystanie do wiercenia kolumn Głowicy Przemieszczeniowej EPG. Palisady są wykorzystywane do wzmacniania wykopów do głębokości około 8 m. Poniżej tej granicy większe znaczenie mają ściany szczelinowe.

Zalety pali/kolumn w budowaniu palisad

Zaletą palisad DSM czy z pali żelbetowych jest to, że nadają się one do stosowania w praktycznie każdych warunkach. Dzięki zastosowaniu tej technologii jest możliwa budowa na terenach dotychczas wyłączonych z inwestycji ze względu na niekorzystne warunki wodno-gruntowe. Można budować palisady w bardzo bliskiej odległości od istniejących już budynków, nawet 30-40 cm. Poza tym taka palisada może być wykorzystana jako ściana fundamentu podziemnego.
Dodatkowo wykonane pale wzmacnia się sczepiając je oczepem żelbetowym, spinającym i stabilizującym całą konstrukcję. Każdy wykop jest indywidualny ze względu na różne rodzaje gruntu jakie układają się weń warstwami oraz warunkami hydrologicznymi, a także pozostałościami historycznymi.