PALISADY Z PALI ŻELBETOWYCH / KOLUMN DSM

PALISADY Z PALI ŻELBETOWYCH/KOLUMN DSM

 wykonywane są z pali wierconych w technologii CFA/VdW bądź kolumn DSM. Pale tworzące palisadę wykonywane są na zakład, styczne lub w określonym rozstawie. Do zbrojenia pali używa się kształtowników stalowych lub koszy wykonanych z prętów zbrojeniowych. Po wykonaniu konstrukcji obudowy, ścianę z pali można zwieńczyć żelbetowym oczepem.

Najczęściej znajduje zastosowanie w:

  • w miejscach zurbanizowanych (bliskie sąsiedztwo budynków), gdzie niemożliwe jest wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego oraz w miejscach wrażliwych na drgania;
  • przy wykonywaniu zabezpieczenia wykopu o złożonym ukształtowaniu;
  • tam gdzie wyklucza się technologie, które wywołują wstrząsy.