Automatyczny zestaw mieszalnikowy

Automatyczny zestaw mieszalnikowy do sporządzania zaczynów cementowych i cementowo-betonowych

Dane techniczne:

  • Wydajność
    8000 dm3/h

Zestaw 2

Zestaw 1

Automatyczny zestaw mieszalnikowy