ŚCIANKA BERLIŃSKA

ŚCIANKA BERLIŃSKA

 stanowi tymczasową lub trwałą obudowę głębokich wykopów. Składa się z pionowych elementów stalowych zabudowanych tzw. opinką (najczęściej są to bale drewniane/żelbetowe bądź beton natryskowy). Profile stalowe wykonywane są z różnego rodzaju dwuteowników lub podwójnych ceowników.

Najczęściej znajduje zastosowanie w:

  • zabezpieczaniu głębokich wykopów w gruntach nienawodnionych zlokalizowanych w miejscach silnie zurbanizowanych, gdzie niemożliwe jest wykonanie wykopu szerokoprzestrzennego;
  • wykonywaniu murów oporowych.