PALE VdW

PALE VdW

 są wykonywane poprzez palownice wyposażone w podwójny stół obrotowy, który napędza świder w jedną stronę, jednocześnie pozwalając na pogrążanie rury osłonowej w stronę odwrotną. Po wykonaniu otworu na określoną głębokość rozpoczyna się betonowanie pala rurą wewnętrzną umieszczoną w świdrze wyciągając jednocześnie rurę osłonową. Następnie w tak wykonany pal pogrąża się zbrojenie. Technologia ta pozwala na wykonywanie pali tuż przy istniejącym obiekcie.

Najczęściej znajduje zastosowanie w:

  • przy zabezpieczaniu istniejących budynków;
  • głównie przy wykonywaniu pali stycznych/zachodzących na siebie.