PALE CFA

Pale CFA inaczej zwane są w branży także pod nazwą przemieszczeniowe pale wiercone. Stosuje się je od czasu rozpowszechnienia w budownictwie posadowienia głębokiego. Wykonuje się je przy zastosowaniu głowicy, która pogrążając się ruchem ślimakowym w głąb gruntu częściowo rozpycha go na boki. Dzięki temu miąższość gruntu w sąsiedztwie pala zwiększa się. Na zewnątrz zostaje wyciągnięta tylko niewielka ilość urobku.


Gdzie stosuje się wiercone pale przemieszczeniowe

Metoda ta ma wiele zastosowań w budownictwie, zarówno mieszkaniowym jak i infrastrukturalnym. Ze względu na szybkość wykonywania oraz możliwość szybkiej eksploatacji po wykonaniu pale znajdują zastosowanie w wielu różnych konstrukcjach:

  • pale mają za zadanie przekazać obciążenie na głębsze warstwy podłoża o większej nośności;
  • można za ich pomocą polepszyć mechaniczne właściwości podłoża;
  • w palisadach, ścianach oporowych do zabezpieczenia ścian głębokich wykopów;
  • używane w konstrukcjach, gdzie zastosowanie innej technologii jest niemożliwe ze względu na drgania i hałas;
  • wszędzie tam, gdzie występują znaczne obciążenia i zastosowanie fundamentu płytowego do ich przeniesienia będzie niemożliwe.


Sprzęt do wykonywania pali wierconych przemieszczeniowych (CFA)

Kiedyś stosowano zwykłą głowicę do wykonywania otworów. Obecnie w użyciu są głowice o wiele bardziej innowacyjne, które od razu zbierają dane z pokonywanych warstw gruntu. Cała konstrukcja Elektronicznej Głowicy Przemieszczeniowej składa się z trzech głównych układów:

  • część wiercąca, czyli świder z zamontowanymi doń czujnikami pomiarowymi, do tego dołączona jest sonda statyczna;
  • główną osią ramienia jest przekładnia mocy, która obudowana jest dodatkowo instalacjami: hydrauliczną, elektryczną i techniczną;
  • część górna układu zawiera dalsze elementy hydrauliczne, radiowe oraz pomiarowe i sterujące.

Zbierane przez Elektroniczną Głowicę Przemieszczeniową informacje są na bieżąco bezprzewodowo przesyłane i rejestrowane w dedykowanym oprogramowaniu.


Parametry

Przy zastosowaniu głowic EPG możliwe jest wykonywanie pali o średnicach od 500 – 750 mm i długości do 24 m. Zebrane dane z głowicy wiercącej służą do bezpośredniej analizy parametrów przewiercanych warstw. Te dane można potem wykorzystać do dokładniejszych obliczeń nośności każdego pala oraz jego spodziewanego osiadania.

Nie zawsze badanie warstw gruntu metodą in situ daje wiarygodne rozpoznanie, w niektórych wypadkach jest ono rozbieżne ze stanem faktycznym. Dlatego stosując do wykonywania pali przemieszczeniowych głowicę EGP można na bieżąco kontrolować stan budowy i ewentualnie modyfikować liczbę pali. Dzięki temu udaje się często zredukować liczbę potrzebnych pali na bieżąco obliczając nośność każdego z nich.

Wiercone pale przemieszczeniowe wykonywane przy pomocy głowicy EGP są nowością w budownictwie wchodzącą dopiero na rynek, jednak przeprowadzone z jej użyciem inwestycje okazały się wielkim sukcesem. Wykorzystanie nowoczesnej technologii do zbierania parametrów oraz ich analizy pozwala na bardziej trwałe, bezpieczne i ekonomiczne inwestycje. Tym bardziej, że posadowienie pośrednie jest coraz częściej stosowane w inwestycjach budowlanych.