PRZESŁONA PRZECIWFILTRACYJNA / WODOSZCZELNA

PRZESŁONA PRZECIWFILTRACYJNA / WODOSZCZELNA

 w technologii DSM to system zachodzących na siebie kolumn wykonywanych bezpośrednio w gruncie przy użyciu pojedynczego, podwójnego lub potrójnego mieszadła, co pozwala wykonać przesłonę o długości 1,4 m przy jednym cyklu mieszania. Zastosowanie kilku mieszadeł jednocześnie pozwala na uzyskiwanie dowolnej grubości przesłony (od 20-50 cm) w zależności od przyjętego rozstawu padli. Wielokrotne mieszanie przy jednoczesnym podawaniu zaczynu zapewnia jednorodność przesłony i gwarancję wysokiej jakości robót.