PALE VIBREX

PALE VIBREX

to pale wbijane. Wykonuje się je wbijając kafarem (spalinowym bądź hydraulicznym) rurę stalową ze stalowym szczelnym butem w podstawie. Kolejnym etapem jest wprowadzenie szkieletu zbrojenia pala do suchego wnętrza rury stalowej, po czym następuje wypełnienie wnętrza rury suchym betonem. Rura zostaje wyciągnięta na wysokość 3 – 4 m za pomocą wyciągarki i wibratora, po dopełnieniu rury betonem i ponownym wbiciu, rura zostaje ostatecznie wyciągnięta. Pod wpływem wibracji beton szczelnie wypełnia otwór w gruncie tworząc trzon pala. W czasie wykonywania pali Vibrex grunt zostaje silnie dogęszczony, stąd pale te charakteryzują się małymi osiadaniami i dużą nośnością.

Najczęściej znajduje zastosowanie w:

  • w gruntach niespoistych luźnych i średniozagęszczonych;
  • w posadowieniu pośrednim obiektów kubaturowych;
  • w budownictwie hydrotechnicznym i mostowym.