PALE PRZEMIESZCZENIOWE FDP / KOLUMNY CMC

PALE PRZEMIESZCZENIOWE FDP / KOLUMNY CMC

 Technologia ta polega na wykonywaniu pali poprzez wkręcanie świdra przemieszczeniowego przez jednoczesne działanie momentu obrotowego i siły wciskającej. Podczas wkręcania i wykręcania grunt jest przemieszczany na boki i urobek praktycznie nie jest wydobywany – pozostawiając czysty plac budowy. Przemieszczenie gruntu z otworu w jego sąsiedztwo zapewnia wysokie dogęszczenie gruntu w obrębie wykonywanego pala, czego konsekwencją jest zwiększenie jego nośności. Zbrojenie pala może być wprowadzane zarówno w trakcie jak i po betonowaniu. Podczas wiercenia jest możliwa weryfikacja zgodności głębokości warstwy z głębokością ujętą w projekcie. Pozwala to na ewentualne przedłużenie/skrócenie pali. Technologia FDP konkuruje z innymi metodami wykonywania pali, dzięki dużej szybkości wykonania oraz niskiemu zużyciu betonu. W przypadku gruntów bardzo zagęszczonych można użyć tzw. świdra półprzemieszczeniowego, który dzięki swojej budowie (dodatkowe pióra ślimaka pozwalają transportować niewielkie ilości gruntu na zewnątrz) pozwoli na przewiercenie się przez problematyczne warstwy.

Najczęściej znajduje zastosowanie w:

  • w bliskim sąsiedztwie innych budowli, ze względu na bezwibracyjny proces wiercenia i formowania pala;
  • ze względu na szybkość wykonania i niewielkie średnice – pod obiekty przemysłowe i handlowe;
  • jako alternatywa dla wymiany gruntu.