PALE PRZEMIESZCZENIOWE FDP / KOLUMNY CMC

Pale przemieszczeniowe funkcjonują także pod nazwą:

 • Pale przemieszczeniowe FDP
 • Pale przemieszczeniowe SDP
 • Kolumny CMC

Są to różne określenia jednej i tej samej metody wykonywania fundamentów głębokich. Dzięki zastosowaniu tego rodzaju posadowienia pośredniego, jest ono w stanie zapewnić wymaganą nośność w słabym podłożu.

Pale przemieszczeniowe wykonuje się przy pomocy specjalnej głowicy. W użyciu są głowice zwykłe oraz elektroniczne, które dodatkowo pozwalają na bieżąco analizować warstwy gruntu w czasie rzeczywistym i z dużą dokładnością obliczać nośność oraz ilość potrzebnych pali przed ich wykonaniem.

W skład systemu wiercącego wchodzą takie elementy jak:

 • głowica przemieszczeniowa;
 • rury napędowe z instalacjami;
 • układ przenoszący napęd;
 • jednostka centralna z systemem sterowania;
 • maszyna bazowa, służąca do instalacji systemu.

Głowica przemieszczeniowa EGP

Opracowana przez naszą firmę konstrukcja głowicy przemieszczeniowej EGP pozwala na wykonywanie pali z jednoczesnym pomiarem parametrów geotechnicznych gruntu.

Konstrukcja systemu z głowicą przemieszczeniową EGP

W zasadzie jest podobna jak zwykłej głowicy używanej do wiercenia pali przemieszczeniowych z tą tylko różnicą, że dochodzi do niej dodatkowy osprzęt zbierający i przesyłający dane.

 • głowica przemieszczeniowa z zamontowanym układem pomiarowym;
 • rury napędowe z instalacjami;
 • układ przenoszący napęd;
 • jednostka centralna z systemem sterowania;
 • maszyna bazowa, służąca do instalacji systemu;
 • program zbierający i przetwarzający dane.

Dane są na bieżąco rejestrowane przez czujniki umieszczone na głowicy i przesyłane za pomocą wi-fi do specjalnego oprogramowania.

Sonda zbiera takie dane jak:

 • opór tarcia na pobocznicy
 • moment obrotowy
 • głębokość wiercenia
 • opór na stożku wciskanej sondy.

Stosując tą technologię w prowadzonych budowach było możliwe porównanie otrzymanych wyników z sondy do danych uzyskanych z badania geotechnicznego gruntu in situ. Ponadto uzyskane na bieżąco dane pozwoliły na zredukowanie ilości pali wierconych.

Zaletami stosowania nowoczesnej głowicy przemieszczeniowej EGP są:

 • możliwość weryfikacji parametrów poszczególnych warstw gruntu z danymi uzyskanymi w badaniu geotechnicznym;
 • dostosowanie ilości wierconych pali do warunków gruntowych – pozwala to często na redukcję liczby pali przemieszczeniowych;
 • możliwość monitorowania na bieżąco danych poszczególnych warstw gruntu za pomocą internetu
 • lepsze dostosowywanie długości wierconych pali
 • funkcja zdalnego łączenia z pulpitem, która umożliwia przerwanie pracy i wysunięcie głowicy bez konieczności fizycznej obecności na placu budowy

Jak wykonywane są pale przemieszczeniowe

Pale przemieszczeniowe wykonywane są przy pomocy głowicy która ruchem ślimakowym zagłębia się w grunt. Urobek nie jest wydobywany na zewnątrz tylko rozpychany na boki co dodatkowo zagęszcza grunt na pobocznicy pala. Jest to możliwe dzięki specjalnie ustawionym łopatkom na części wiercącej. Część dolna świdra jest lewoskrętna. Środkowy odcinek stanowi zgrubienie, które w górnej części przechodzi w prawoskrętny układ łopatek.

Pale przemieszczeniowe wykonuje się wprowadzając w grunt świder, który wiercąc rozpycha grunt na boki. Po osiągnięciu określonej głębokości zaczyna się podawanie mieszanki cementowej z jednoczesnym podnoszeniem rdzenia. Zaczyn wprowadzany jest pod ciśnieniem co pozwala na właściwe wypełnienie pala i wiązanie z gruntem. Po zakończeniu w świeży zaczyn wprowadza się zbrojenie w postaci kosza lub stalowego kształtownika.