Stabilizacja osuwiska w km 6+050 drogi powiatowej nr 2001R Rogi-Lubatowa w m. Lubatowa na terenie gm. Iwonicz Zdrój

Pale CFA

Zleceniodawca: F.P.H.U. "Remost" inż. Józef Siry

Rok wykonania: 2008-2009