Stabilizacja osuwiska we wsi Żeleźnikowa Wielka KDO1 ( 21/10/122/2)- II wniosek alokacyjny realizowany w ramach projektu Osłona Przeciwosuwiskowa- komponent A

Mikropale

Zleceniodawca: Zakład Budowlany SZAREK

Rok wykonania: 2009