dotacje na innowacje

Logo Unia Europejska
Logo Unia Europejska

Projekt pt. „Innowacyjne urządzenie wiertniczo – pomiarowe szansą rozwoju fundamentowania w Polsce/Europie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 4 – inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcie, działanie: wsparcie pierwszego wynalazku. Dotacje na innowacje.

Logo Unia Europejska