DC Vibro

DC Vibro służy do projektowania wzmocnienia gruntu za pomocą technologii kolumn żwirowych. Stosowana w tym programie metoda obliczeniowa opiera się na „niemieckiej koncepcji obliczeniowej” zaproponowanej przez inż. H. J. Priebe w roku 1995. Od tej pory znana jest jako „Metoda Priebe” i z powodzeniem stosowa w obrębie obszaru niemieckojęzycznego. Metoda ta została poddana weryfikacji poprzez porównanie wyników obliczeń z wynikami MES. Wnioski, jakie powstały na tej podstawie, przedstawiono zarówno w publikacji wydanej pod przewodnictwem prof. dr. inż. K.-M. Borchert pt. „Berechnung und Ausführung einer Rüttelstopfverdichtung in weichem Geschiebemergel” jaki i pracy doktorskiej T. M. Webera pt. „Modellierung der Baugrundverbesserung mit Schottersäulen”. W pracach tych stwierdzono się, że obie te metody dają porównywalne wyniki. Warto również nadmienić, że sposób obliczeniowy zaproponowany przez inż. H.J. Priebe z powodzeniem stosować można do projektowania wzmocnienia gruntu zarówno kolumnami DSM jak i betonowymi kolumnami przemieszczeniowymi. Jednak, już na etapie projektu, należy pamiętać o bardzo istotnym ograniczeniu w stosowaniu kolumn żwirowych. Brak możliwości projektowych stosowania tej technologii zachodzi wówczas, gdy w obszarze wzmacnianego gruntu występują warstwy, których wytrzymałość na ścinanie jest mniejsza niż 5kPa.
Program DC Vibro jest bardzo prosty w obsłudze, przejrzysty i funkcjonalny. Pozwala na projektowanie wzmocnienia pod fundamenty płytowe, stopy fundamentowe o kształcie kwadratu, prostokąta i koła oraz ławy fundamentowe. Dodatkowym atutem programu jest również możliwość wprowadzenia nieograniczonej ilości stóp fundamentowych wraz z przekrojem geologicznym, co umożliwia projektowanie wzmocnienia dla każdej stopy oddzielnie. DC Vibro umożliwia projektowanie kolumn o dowolnym rozstawie w układzie kwadratowym lub trójkątnym oraz na dostosowanie średnicy kolumny do wcześniej wprowadzonej przez użytkownika, warstwy gruntu. Obliczenia prezentowane są za pomocą dwóch wykresów, z czego jeden przedstawia osiadanie fundamentu bez zastosowania jakiegokolwiek wzmocnienia, a drugi natomiast osiadanie fundamentu uwzględniające zastosowane wcześniej wzmocnienie gruntu. Program może zatem służyć również do projektowania posadowienia bezpośredniego. Wystarczy tylko przy wprowadzaniu danych w miejscu średnicy kolumny wprowadzić wartość 0.
Szczegółowe informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu: (14) 681 99 91 lub za pośrednictwem poczty e-mail: dc@aprofi.pl.

Przekrój przez stopę fundamentową

Rys. 1. Przekrój przez stopę fundamentową

Stopy fundamentowe

Rys. 2. Stopy fundamentowe