Geotechnika

Pakiety programowe

Pakiet Geotechniczny 1

Programy: DC-Slope, DC-Pit with Dimensioning, DC-Nail
(Łączna cena pojedynczych programów: € 5.950,-).

4.500,00 €

Pakiet Geotechniczny 2Programy: DC-Slope, DC-Cantilever, DC-Pit with Dimensioning, DC-Nail, DC-Underpinning, DC-Pile
(Łączna cena pojedynczych programów: € 10.550,-).

7.600,00 €

Pakiet Geotechniczny 3Programy: DC-Bearing, DC-Settle, DC-Footing, DC-Footing/Pylon, DC-Slope, DC-Geotex, DC-Gabion, DC-Cantilever, DC-Pit with Dimensioning, DC-Nail, DC-Underpinning with Optimization, DC-Integra with 3D, 3D/Volume, 3D/Pipeworks, 3D/Anchor, DC-Pile, DC-Vibro, DC-Dewatering, DC-Infilt (Łączna cena pojedynczych programów: € 23.200,-).

17.900,00 €

Kombinacja DC-Fundament

Pakiet składający się z dwóch programów: DC-Footing i DC-Footing/Pylon w atrakcyjnej ofercie cenowej

1.250,00 €

Kombinacja DC-Geotex/Gabion
Pakiet składający się z dwóch programów: DC-Geotex i DC-Gabion w atrakcyjnej ofercie cenowej

2.200,00 €

DC-Baugrube
Analiza wspornikowych, kotwionych i rozpieranych ścian oporowych (szczelnych, szczelinowych, berlińskich, palisad, MIP-DSM) w oparciu o: Eurokod 7 / DIN 1054:2010 i 2005 / DIN 4085 / SIA 267 / British Standard BS 8002 / EAU 2004 / EAB 2006

1.950,00 €

DC-Vibro
Projektowanie wzmocnień gruntu za pomocą wibroflotacji w oparciu o: metodę Priebe, Eurokod 7 / DIN 1054:2010 i 2005 / SIA 267

1.100,00 €

DC-Integra
Program służący do projektowania i wizualizacji wykopów, jest kompatybilny z plikami DXF, współpracuje z pozostałym oprogramowaniem DC (DC-Pit, DC-Nail, DC-Underpinning, DC-Slope).

1.250,00 €

DC-Böschung
Ocena stateczności skarp w oparciu o: Eurokod 7 / DIN 1054:2010 i 2005 / DIN 4084 / SIA 267 (Krey-Bishop/Janbu)

1.450,00 €

DC-Grundbruch
Ocena stateczności i nośności fundamentów bezpośrednich w oparciu o: Eurokod 7 / DIN 1054:2010 i 2005 / DIN 4017 / SIA 267 / OENORM B 4435-2 / Terzaghi / Brinch Hansen

400,00 €

DC-Setzung
Analiza osiadań fundamentów w oparciu o: Eurokod 7 / DIN 1054:2010 i 2005 / DIN 4019 / SIA 267

900,00 €

DC-Fundament
Analiza oraz projektowanie konstrukcyjne stóp fundamentowych w oparciu o: Eurokod 7 / DIN 1054:2010 i 2005 / SIA 267

900,00 €

DC-Geotex
Projektowanie budowli z gruntu zbrojonego geosyntetykami w oparciu o: Eurokod 7 / DIN 1054:2010 i 2005 / SIA 267 / EBGEO 2010

1.750,00 €

DC-Gabione
Projektowanie konstrukcji wykonanych z gabionów oraz betonowych bloków oporowych w oparciu o: FGSV i Eurokod 7 / DIN 1054:2010 i 2005 / SIA 267

900,00 €

DC-Pfah
Projektowanie pali wierconych, przemieszczeniowych i mikropali w oparciu o: Eurokod 7 / DIN 1054:2010 i 2005 / Rec. on Piles / DIN 4014 / DIN 4026 / DIN 4128 / SIA 267 / OENORM B 4440 / BS 8004

900,00 €

DC-Winkel
Analiza oraz projektowanie konstrukcyjne kątowych ścian oporowych w oparciu o: Eurokod 7 / DIN 1054:2010 i 2005 / DIN 4085 / SIA 267, EC 2 / DIN EN 1992 / DIN 1045 / DIN 1045-1 / SIA 262 / OENORM B 1992 / OENORM B 4700 / BS 8110 / IS 456

1.750,00 €

DC-Nagel
Analiza konstrukcji gwoździowanych w oparciu o: Eurokod 7 / DIN 1054:2010 i 2005 / SIA 267 / homolagacje

1.950,00 €

DC-Unterfangung
Analiza masywnych ścian oporowych oraz wzmocnień fundamentów istniejących budynków w oparciu o: DIN 1054:2005 / SIA 267 / OENORM B 1997-1-1

1.950,00 €

DC-Fundament/Mast
Projektowanie fundamentów blokowych w oparciu o: Steckner, Eurokod 7 / DIN 1054:2010 i 2005 / SIA 267

500,00 €

DC-Baugrube Bemessung
Projektowanie konstrukcyjne ścian oporowych, kotew i rozpór dla programu DC-Pit w oparciu o: Eurokod 2 / 3, DIN EN 1992 / 1993, DIN 1045-1 / 18800, OENORM B 1992 / 1993, SIA 262 / 263, OENORM B 4700, BS 8110 / 5950, IS 456 / 800

600,00 €

DC-Integra 3D
Opcja dla program DC-Integra:
Pozwala na tworzenie kompletnych trójwymiarowych modeli wykopów wraz z projektowaniem geometrycznym skarp.

1.250,00 €

DC-Integra 3D/Volumen
Dodatkowa opcja programu DC-Integra wraz z dodatkiem DC-Integra 3D:
Pozwala na obliczenie objętości oraz masy gruntu w projektowanym wykopie.

500,00 €

DC-Integra 3D/Sparten
Dodatkowa opcja programu DC-Integra wraz z dodatkiem DC-Integra 3D:
Pozwala na wprowadzenie do modelu 3D danych o znajdujących się w gruncie instalacjach podziemnych (woda, kanalizacja, gaz, przewody elektryczne itp.)

400,00 €

DC-Integra 3D/Anker
Dodatkowa opcja programu DC-Integra wraz z dodatkiem DC-Integra 3D:
Pozwala na wprowadzenie do modelu 3D danych dotyczących kotew gruntowych oraz określenia ewentualnych kolizji z elementami instalacji podziemnych.

700,00 €

DC-Unterfangung Optimierung
Optymalizacja grubości ścian i kotwienia w programie DC-Underpinning.

450,00 €

DC-Absenkung
Projektowanie obniżenia poziomu wody gruntowej.

1.250,00 €

DC-Sicker
Projektowanie studni chłonnych.

400,00 €

DCZTVK-Formular
Aplikacja służąca do automatycznego tworzenia raportów z pozostałych programów firmy DC Software.

200,00 €

Katalog najnowszego oprogramowania Wersja w j. niemieckim