o firmie

Фирма „Аprofi” Aleksander Siry возникла в 2005 году и от этого времени имея на цели комплексное обслуживание клиента . Непрерывно мы ведём деятельность в сфере проектировки и исполнительности специализированных инженерных работ a также диагностики виброакустычнэй и силовой гидравлики. Наши рабочие кадры характеризуются соответствующой подготовкой, образованием а также опытом. Непрерывное поднимание качества услуг разрешило нам добыть признание среди наших клиентов для которых сделались идентификацированные благодаря срочности в выполнении поручений, отборе поставщиков, профессиональном обслуживании и конкурентных ценах. В 2008 году наше хорошее мнение в экономической среде поддержанное осталось через получение сертификата „ Достоверной Фирмой Подкарпатской Области” присуждаемого „Izbę Przemysłowo- Handlową” в Жешуве.

dlaczego warto nam zaufać?

Na czele przedsiębiorstwa stoi właściciel Aleksander Siry, któremu dzięki pracowitości i zaangażowaniu udało się stworzyć zespół pracowników o wysokim poziomie kwalifikacji, zmyśle organizacyjnym, perfekcyjności i zaangażowaniu w powierzone zadania. Wysoka jakość, terminowość w wykonaniu świadczonych usług oraz ścisła współpraca z inwestorem w celu optymalizacji kosztów należą do głównych priorytetów działalności, które sobie założyliśmy. Opierając się na wieloletnim doświadczeniu kadry pracowniczej i dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych oraz materiałowych, zapewniamy rzetelne i fachowe wykonanie każdego zlecenia.