ŚCIANKA SZCZELNA Z GRODZIC STALOWYCH

ŚCIANKA SZCZELNA Z GRODZIC STALOWYCH

 to lekka konstrukcja oporowa złożona z podłużnych elementów (brusów) stalowych zagłębianych w grunt ściśle do siebie przylegających, tak aby całość stanowiła szczelną płytę. W celu uzyskania szczelności, sąsiadujące ze sobą elementy mają odpowiednie połączenia na całej długości tzw. zamki. „Ścianka szczelna” jest tylko nazwą zwyczajową a co za tym idzie dopuszczalny jest przepływ niewielkiej ilości cieczy poprzez zamki. Szczelność zamków można zwiększyć poprzez stosowanie materiałów bitumicznych jednak jedynie zaspawanie zamków gwarantuje 100 % szczelność połączeń.

Najczęściej znajduje zastosowanie w:

  • uszczelnianiu ścian głębokich wykopów w gruntach nawodnionych;
  • wykonywaniu konstrukcji oporowych w różnego rodzaju obiektach inżynierskich;
  • wykonywaniu suchych komór przy realizacji fundamentów mostowych;
  • uszczelnianiu wałów przeciwpowodziowych;
  • budowie nabrzeży bądź innych obiektów na brzegach zbiorników wodnych.