KOTWY GRUNTOWE

KOTWY GRUNTOWE

 są to konstrukcje stałe bądź tymczasowe przenoszące siły rozciągające na nośną warstwę gruntu. Kotwa jest złożona z 3-ech elementów: głowicy, przenoszącej siłę rozciągającą z konstrukcji kotwionej przez cięgno (tzw. część wolna) do rdzenia kotwy (tzw. część buławowa), wykonanego metodą iniekcji i zakotwionego w warstwie nośnej, na którą jest przenoszona siła rozciągająca.

Najczęściej znajduje zastosowanie w:

  • w konstrukcjach oporowych;
  • w konstrukcjach zapewniających stateczność nasypów, skarp i zboczy;
  • w wyrobiskach podziemnych;
  • w obiektach podziemnych poddanych działaniu sił wyporu wody gruntowej;
  • jako konstrukcje przenoszące na podłoże siły rozciągające wywołane działaniem nadbudowanej konstrukcji lub oddziaływań na tę konstrukcję.