PALE CFA

PALE CFA

 to pale wiercone wykonywane ciągłym świdrem ślimakowym w taki sposób, że stateczność otworu jest chroniona przez urobek wypełniający świder, stąd nie jest konieczne stosowanie zabezpieczenia jego stateczności. Po osiągnięciu żądanej głębokości do świdra wpompowuje się mieszankę betonową, która działając pod ciśnieniem wypycha ostrze tracone szczelnie zamykające rdzeń świdra. Następuje dokładne wypełnienie trzonu pala mieszanką betonową, uzyskując dobry kontakt pala z gruntem na pobocznicy. Po zakończeniu betonowania do świeżej mieszanki wprowadza się zbrojenie.

Najczęściej znajduje zastosowanie w:

  • w pobliżu istniejących budynków, ze względu na bezwibracyjne wykonanie;
  • w gruntach spoistych twardoplastycznych i niespoistych o wysokim stopniu zagęszczenia.