o firmie

Фирма „Аprofi” Aleksander Siry возникла в 2005 году и от этого времени имея на цели комплексное обслуживание клиента . Непрерывно мы ведём деятельность в сфере проектировки и исполнительности специализированных инженерных работ a также диагностики виброакустычнэй и силовой гидравлики. Наши рабочие кадры характеризуются соответствующой подготовкой, образованием а также опытом. Непрерывное поднимание качества услуг разрешило нам добыть признание среди наших клиентов для которых сделались идентификацированные благодаря срочности в выполнении поручений, отборе поставщиков, профессиональном обслуживании и конкурентных ценах. В 2008 году наше хорошее мнение в экономической среде поддержанное осталось через получение сертификата „ Достоверной Фирмой Подкарпатской Области” присуждаемого „Izbę Przemysłowo- Handlową” в Жешуве.

oferta

 • Zabezpieczanie głębokich wykopów
 • Fundamentowanie pośrednie
 • Zabezpieczanie skarp w szerokiej technologii
 • Wzmacnianie gruntu pod budynkami obciążonymi dynamicznie
 • Obciążenia próbne pali za pomocą belki odwróconej
 • Podnoszenie przęseł mostowych w celu wymiany łożysk za pomocą siłowników hydraulicznych
 • Projektowanie w zakresie specjalistycznych technik fundamentowania i zabezpieczania wykopów
 • Głowice przemieszczeniowe EGP
 • Głowice przemieszczeniowe GP
 • Rury napędowe do głowic przemieszczeniowych
 • Świdry do pali CFA
 • Łączniki do świdrów
 • Stacje mieszające zaczyn cementowy
 • Kardany napędowe
 • Okulary do prowadzenia świdrów
 • Padle do kolumn DSM
 • Przejścia obrotowe dla betonu
 • Czyszczak do świdrów CFA
 • Głowice przemieszczeniowe

galeria zdjęć


Zobacz całą galerię

Doświadczenie10 lat doświadczenia, opartego na współpracy z różnymi firmami

2 dni robocze na wycenę zlecenia dla stałych klientów

Ponad 100 wykonanych realizacji

realizacje

Logo Unia Europejska

Logo Unia Europejska